مدل و ابعاد

مدل و ابعاد

مدل و ابعاد نورگیرهای فایبر گلاس شرکت مشهد نورگیر

توجه: در اندازه گیری محل نصب نورگیر، ابعاد داخلی نورگیر (داخل آجر چینی) مد نظر است

Models

نورگیر برای ابعاد بزرگتر از ابعاد استاندارد

در جدول استاندارد ((کوپل مشهد نورگیر)) کوچکترین اندازه ۴۰×۴۰ و بزرگترین آن ۲۰۰×۱۵۰ سانتیمتر است. اما با پهلوی هم قرار دادن اندازه های مختلف، می توان ابعاد بزرگتر را نیز پوشش داد.

بعنوان مثال می توان با پهلوی هم قراردادن دو عدد نورگیر فایبرگلاس ۲۰۰×۱۵۰ سطحی به ابعاد داخلی ۲۰۰×۳۱۰  یا ۱۵۰×۴۱۰ سانتیمتر را پوشش داد.